Taalcoachproject Cuijk

Alles begint met taal. Je netwerk uitbreiden, een studie volgen of een baan vinden: het kan pas wanneer je de taal spreekt én begrijpt. Veel vrijwilligers zetten zich in om vluchtelingen op een laagdrempelige manier kennis te maken met de Nederlandse taal. Een taalcoach is een vrijwilliger die een taalmaatje helpt bij het oefenen van de Nederlandse taal in de praktijk.

In Cuijk koppelt VVN, vrijwilligers (taalcoaches) aan vluchtelingen (taalmaatjes). Ongeveer 2 uur per week ondersteun je door op een praktische manier het Nederlands te oefenen. Dit kan thuis zijn, in de bibliotheek, maar ook in een winkel tijdens het boodschappen doen. Doordat je aan de slag gaat met het Nederlands vergroot je daarmee ook de zelfredzaamheid en het netwerk van jouw maatje.

Voor wie:
Taalcoaches: iedereen die de Nederlandse taal beheerst en geïnteresseerd is in andere culturen.

Taalmaatje: vluchtelingen met een verblijfsstatus, die ten gevolge van de rijkstaakstelling in de gemeente Cuijk gehuisvest zijn en die nog niet zijn ingeburgerd.

Werkwijze VVN
Er is zowel met het taalmaatje als taalcoach vooraf een intakegesprek

Daarna wordt kennis gemaakt met elkaar en als de match slaagt wordt een eerste afspraak gemaakt.

Na ongeveer 6 weken is er contact over het verloop.

Met vragen kun je terecht bij de taalcoach coördinator. Samen kijken we dan hoe we iets kunnen oplossen of dat we je taalmaatje moeten doorverwijzen naar het sociaal spreekuur.

Geïnteresseerd ?
Stuur een mail met je contact gegevens naar de taalcoach coördinator : taalcoach.cuijk@gmail.com